Zimbabwe Government Gazette dated 2008-10-03 number 91

I

A

ZIMBABWEAN

■ li ? . GOVERNMENT GAZETTE
Published by Authority “

‘'lev , ■ ' Vol. LXXXVI, No. 91 3rd OCTOBER, 2008 Price $11 200,00

G en eral N o tice 115 o f 2 0 0 8 . Case Description of gold

T h e S ta te v', A . R ew ay i (S.M . 7 6 7 0 6 9 ) 0 ,1 g m g o ld
G O L D T ftA D E A C T [CHAPTER 21:03] T h e S late v. P . M u tcw ed zi (S.M . 7 6 7 0 6 9) I.S .g m g o ld ■
T h e S late v. B . B v u n zaw ab ay a (S .M . 7 6 7 0 6 9 ) 0 ,2 g m g o ld
C o n fiscated G o ld 0 .1 g m g o ld
T lw S tale 1 '. G . M h lan g a (S.M . 7 6 7 0 7 0 )
T h e S late v:S. M zen d a (S .M - 7 6 7 0 7 0 ) 1 .6 g m g o ld
IT is h ereb y n o tified , in term s o f sectio n 2 7 (2 ) o f th e G o ld T rad e-
A ct [Chapter 21:03], that' th e g o ld d escrib ed in th e S ch ed u le w h ich T lw S tate v. T . (T h ircm o (S.M . 7 6 7 0 7 0 ) 0 ,2 g m g o ld
I«. T lw S late v. u n k n o w n (S .M . 7 6 7 0 7 3 ) ,0.1 g m g o ld
h as b een fo rfeited to th e S tate, is in p o ssessio n o f th e M in istry o f
M in es an d M in in g D ev elo p m en t. t T h e S tale v. F . D csh c (S.M . 7 6 7 0 7 3 ) ■ 0 ,0 1 g m g o ld
T h e S late v. S . M u p aso (S.M . 7 6 7 0 7 3 ) 0 ,2 g m g o ld
T h e g o ld m ay , b y p rio r arran g em en t, b e in sp ected b y a p erso n T h e S late v. A . C h en jerai (S.M . 7 6 7 0 7 4 ) . 0 ,2 g m g o ld
claim in g a leg al rig h t to th e g o ld at th e M in istry o f M in es an d M in in g T h e S late v. M . M afiy o si (S .M . 7 6 7 0 7 4 ) 6 .7 g m g o ld
D ev elo p m en t, F ifili F loor, Z lM R E B u ild ing , K w am eN k ru m ah A v en u e/ T h e S tate v, u n k n o w n (S.M . 7 6 7 0 7 4 ) 0 ,1 g m g o ld
L eo p o ld T ak aw ira S treet, H arare, d u rin g th e tw o m o n th s fo llo w in g T h e S tate v. P . C h aip a (S.M . 7 6 7 0 7 5 ) 0 ,4 g m g o ld
th e d ate o f p u b licatio n o f th is n o tice. T h e S tale v. W . K am w ey a (S.M . 7 6 7 0 7 5 ) O .Q ) g m g o ld
T h e S tale v. D . M u n o n g a 767075) • 2 .6 g m g o ld „
A n y p erso n claim in g a leg al rig h t to dny o f th is g o ld m ay apply,
. in* w ritin g , w ith in tw o m o n th s fro m th e d ate o f p u b licatio n o f th is T h e S late v. C . M a.sh ay am o m b c (S.M . 7 6 7 0 7 6 ) 0 .0 l^gm g o ld

.* ■ n o tice, to th e S ecretary fo r M in es an d M in in g D ev elo p m en t, P riv ate T h e S tate v. T . C h iin an ik irc (S .M . 7 6 7 0 7 6 ) 0 ,7 g m g o ld
T h e S tale v. M . D u b e (S.M . 7 6 7 0 7 6 ) 0 .0 1 g m g o ld
B ag 7 7 0 9 , C au sew ay , fo r d eliv ery to h im o r h er o f su ch g o ld.
^ T h e S late v. S . C T haw asarira (S .M . 7 6 7 0 7 6 ) 1.2 g m g o ld
' If n o su ch p erso n estab lish es a leg al fig h t to an y o f th is g o ld T h e S tale v. T . M u k o m b w e (S .M . 7 6 6 2 1 1 ) 4 g m g o ld
■ ' w ith in th e afo re-m en tio n ed p erio d , it m ay b e d isp o sed ^to th e T h e S t;(te v‘. E . C h ik o n o (S .M . 7 6 6 2 1 1 ) . 0 ,9 g m g o ld
ii. • S ecretary fo r M in es an d M in in g D ev elo p m en t. T h e S tate v. O . M av an h u (S M . 166T72) 0 ,0 4 4 g m g o ld
T h e S late r. K . K cn i (S.M . 7 6 6 2 1 2 ) '6 ,4 g m g o ld
T. NDLOVU,
T lie Stale v. G . M ad y ira (S.M . 7 6 6 2 1 3 ) 1.7 g m g o ld
,3 4 0 -2 0 0 8 . S ecretary fo r M in es an d M in ing D ev elo p m en t.
T h e S tale v. A . M u d ered e (S .M . 7 6 6 2 1 3 ) lO g m g o ld
\ X ),8 g m g o ld
S cilU D U L K T h e S tate v. M . S ed rick (S.M . 7 6 6 2 1 3 )
T h e S tale i*. I. M u z l (S .M . 7 6 6 2 1 4) 4 .8 g m g o ld
C O N F ISC A T E D G O L D
T h e S tate v. T . S h u m b a (S.M . 7 6 6 2 1 4 ) 10.2 g ^ g o ld
Case Description of gold T h e S tate V . J. N y ah u m a (S.M . 7 6 6 2 1 4 ) 1.7 g m g o ld

T h e S tate v. B . K aw ast (S.M . 7 6 7 0 5 7 ) * 8 ,1 5 grfi g o ld
T h e S tale \\ T . N y im o (S .M . 7 6 6 2 1 5 ) 4 ,1 g m g o ld
T h e S tate v. C . M u reh w a (7 6 6 2 15 ) 0 .9 g m g o ld
T h e S ta te v. G . N jo n je (S.M . 7 6 7 0 5 7 ) 1 1 .0 5 g m g o ld
T h e S late v. C . C h im x iy a (S .M . 7 6 6 2 1 5 ) 6 .3 g m g o ld
T h e.S late> v - u n k n o w n (S.M . 7 6 7 0 5 7 ) 0 ,3 1 2 g m g o ld
T h e S tale i'. T . S im o n (S .M - 7 6 6 2 1 6 ) • 0 ,2 g m g o ld
T h e S ta te v. G . K ap fu ra (S.M . 7 6 7 0 5 8 ) 18 .0 5 g m g o ld
-T he S tale v. C . M u za (S.M . 7 6 6 2 1 6 ) 2 g m g o ld
' -T h e S la te v. S . M ad ziv an zira (S:M . 7 6 7 0 5 8 ) 5 ,4 6 g m g o ld
T h e S tale v. N . K afo k o fo (S.M . 7 6 6 il6) 0 ,3 g m g o ld
T h e S la te p .-G . Z v an ak a (S.M . 7 6 7 0 5 8 ) 1 ,6 2 g m g o ld
T h e S late v. N . C h ap azu k a (S .M . 7 .6 6 2 1 7 ) 2 g m g o ld
T h e S u ie V. j; Jera (S.M . 7 6 7 0 5 9 ) 1 4 .4 2 g m g o ld
i • . • T h e S tate v. E . T am b w a (S .M . 7 6 6 2 1 7 ) 0 ,7 2 g m g o ld
T h e S ta le v. T . V ag o nd o (S .M . 7 6 7 0 5 9 ) 1 0 ,2 0 g m g o ld
T h e S tale v. J. C h irim u u ta (S.M . 7 6 6 2 1 7 ) , 5 ,6 9 g m g o ld
T h e S ta le v;’S . S ak ata (S.M . 7 5 7 0 5 9 ) 0 ,5 2 g m g o ld 1.8 g m g o ld
T h e S late v. T . G o n zo (S.M . 7 6 6 2 1 8 )
T h e S tale v: N . C h itm ili (S.M . 7 6 7 0 6 0 )' 7 ,3 6 g m g o ld
T h e S tale v. L . S o k o (S.M . 7 6 6 2 1 8 ) 1.4 g m g o ld
T h e S ta le v .-W . Z im b w a (S.M . 7 6 7 C ^ ) 3 4 ,4 0 g m g o ld T h e S tale v. E M u ch u ch u (S.M . 7662*18) • 6 ,0 4 7 g m g o ld

T h e S ta te v. N . C h im w en d o (S.M . 7 6 7 0 (j 0 ) - 7 ,5 0 g m g o ld T h e S late w K . G o ch e (S.M . 7 6 6 2 1 9 ) 3 ,5 9 g m g o ld
T h e S la te v ,^ . M u n y afl (S.M . 7 6 7 0 6 1 ) 1 8 .4 4 g m g o ld T h e S tate v. G . M ad y ira (S.M . 7 6 6 2 1 9 ) ’ su sp ected g o ld b u llo n ■
T h e S ta te v. S . P isira (S.M . 7 6 7 0 6 1 ) 2 2 .3 g m g o ld T h e S late v, M . M u d o m an (S.M . 7 6 6 2 2 0 ) 4 ,3 g m g o ld
T h e S ta te v. V . R . P atV an d iw a (S .M . 7 6 7 0 6 7 ) 4 ,3 g m g o ld T h e S late v. V . S im an go (S .M . 7 6 6 2 2 0 ) g o ld b u tto n
, T Iic S la te v. T . K o m azana (S.M . 7 6 7 0 6 7 ) 0 .0 1 g m g o ld T h e S late v. S . M u p in g iza (S.M . 7 6 6 2 2 0 ) 9 ,6 g m g o ld
T h e S tale v. E . C h arcd zcra (S.M . 7 6 7 0 6 7 ) I I g m g o ld T h e S late v. C M azv an g a (S.M . 7 6 6 2 2 1 ) 0 ,0 8 g m g o ld

T h e S tate v . C . -T em b o (S .M . 7 6 7 0 6 8 ) 2 0 .4 g m g o ld T h e S tate i*. M . N y ik a (S.M . 7 6 6 2 2 1 ) 0 ,2 g m g o ld

T h e S late v. T . C T iipoera (S *M . 7 6 6 2 2 1 ) 4 0 g m g o ld
T h e S tn te v. R . C h isale (S.M . 7 6 7 0 6 8 ) - 0 ,1 g m p id
T h e S la te v. F , Jo si (S.M . 7 6 7 0 6 8 ) T h e S tate v. C . C h ig u m b u k u (S.M . 7 6 6 2 2 2 ) 1.9 g m g o ld
0 ,2 g m g o ld V
I
J
%

y*